Conciliación – Dafne Saldaña

Logo_ NegatiuConciliacio_ NegatiuRepresentatividad_ Emma Blanco

Movilidad_ Adriana CiocolettoRepresentatividad_ Clara XifraRepresentatividad_ Mina Rochati

CONCILIACIÓN

Dafne Saldaña, arquitecta Equal Saree

La reivindicació d’un espai per dones que ofereixi serveis que facilitin la conciliació de la vida laboral, familiar i personal ha estat un tema recurrent des de finals del segle XIX. Equal Saree, a partir de l’experiència del projecte Walking India i basant-se en les experiències anteriors, desenvolupa el concepte de Zona de Recursos per Dones com a recurs per l’apoderament de la dona a l’Índia.

Links d’interés

Paraules clau

Conciliació, Zona de Recursos per a Dones, Gènere, Feminisme, Tasques de cura

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

This Campaign has ended. No more pledges can be made.