EXPERIÈNCIES

  Logo_ NegatiuRepresentativitat_ Emma Blanco

Mobilitat_ Adriana CiocolettoConciliacio_ Ma Mar SanchezRepresentativitat_ Mina Rochati

Les càpsules són vídeos curts divulgatius dirigits al personal tècnic i polític de les administracions públiques així com a estudiants i persones interessades en temes d’urbanisme, gènere i cooperació. Les protagonistes són expertes en la temàtica i ens parlen sobre com aplicar la perspectiva de gènere a diferents àmbits, tals com conciliació, espai públic, seguretat i mobilitat i infraestructures.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.