Notícies

12

Propera parada: Gueznaia II

Les nostres companyes Julia i Dafne ja estan preparant la propera estada a Marroc que tindrà lloc del 8 al 12 de febrer i ens acompanyarà la Dra. Zaida Muxí, com a representant de Montaner Muxí Arquitectes, amb qui juntament realitzarem al municipi de Gueznaia una formació metodològica i tallers participatius amb un grup de dones i començarem a treballar en la Guia de recomanacions i avaluació urbana amb perspectiva de gènere amb l’equip tècnic del municipi.

L’objectiu de la formació és donar eines bàsiques i documentació necessària per a incorporar la perspectiva de gènere al disseny urbà i així realitzar diagnòstics i avaluacions urbanes amb perspectiva de gènere. La jornada es divideix en dues parts, una teòrica i una pràctica on s’utilitzarà l’eina DUG (Diagnòstic i avaluació Urbana amb perspectiva de Gènere) de les companyes del Col·lectiu Punt6.

L’objectiu dels tallers és conèixer, descriure i donar visibilitat a les tasques diàries que realitzen les dones i valorar l’experiència que tenen dels diferents espais que habiten. Els tallers es duran a terme en dues jornades, en la primera es farà l’activitat Cadena d’itineraris quotidians i en la segona dos Recorreguts Urbans de Reconeixement.

13

Us presentem les icones de Camina Tamshi!

Les icones simbolitzen cadascun dels conceptes importants del projecte i ens ajuden a entendre l’entorn urbà des d’una aproximació de gènere. Us convidem a endisar-vos en cadascun d’ells!

Conciliació   CONCILIACIÓ

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és un tema important a tractar i afecta a tota la societat, en particular a la dona, qui majoritàriament es fa càrrec de la cura de les altres persones. En el marc del projecte, la conciliació fa referència als equipaments i serveis urbans de suport a la realització de les tasques de cura que faciliten l’accés i la permanència de les persones cuidadores al mercat laboral així com l’harmonització de la vida laboral, familiar i personal.

Espai public   RELACIÓ

La relació, o espais de relació, fa referència a aquells espais públics que permeten la trobada i la interacció social de la comunitat. A l’hora d’avaluar el funcionament d’aquests espais de relació tindrem en compte qüestions com la diversitat de persones que en fan ús, la multiplicitat d’activitats que hi tenen lloc simultàniament, la seva continuïtat al llarg dels diferents moments del dia i de l’any i si s’hi generen activitats en el seu entorn més immediat.

Mobilitat   MOBILITAT

La mobilitat és la capacitat d’accedir, a través d’una infraestructura urbana, als diferents punts de la ciutat que van intervenint al llarg del dia a dia de les persones. La mobilitat ha de permetre i facilitar els desplaçament quotidians, en un entorn pròxim, i atendre a totes les circumstàncies personals; com l’edat, el sexe, les diferents capacitats individuals i el nivell de renda.

Autonomia   AUTONOMIA

L’autonomia fa referència a les qualitats dels espais que fan que es percebin com a segurs i generen confiança per utilitzar-se sense restriccions i quan l’accessibilitat està garantida per totes les persones, independentment de les particularitats físiques.

Respresentativitat   REPRESENTATIVITAT

La representativitat té a veure amb el reconeixement i la visibilitat real i simbòlica de la comunitat, integrada tant per homes com per dones.

I amb les icones ja presentades, pròximament penjarem a la web petites video-experiències relacionades amb cadascun d’aquests conceptes.

13

Us presentem el municipi de Gueznaia!

Portem una setmana treballant intensament amb l’equip tècnic del municipi per conèixer el territori i els seus habitants.

Des del punt de vista urbanístic, el municipi de Gueznaia es troba en un moment decisiu de transformació, degut a la influència del desenvolupament econòmic de la seva gran ciutat veïna, Tanger, i la inversió turística i immobiliària de la costa atlàntica.

Per a suportar aquestes transformacions territorials, fa pocs anys, Gueznaia ha passat de ser municipi rural a municipi urbà. Resultant situacions urbanes amb desenvolupaments molt diferents. Trobem des de zones rurals sense infraestructures bàsiques, passant per barris consolidats però molt poc equipats fins a grans conjunts d’inversions immobiliàries i turístiques d’obra nova.

Actualment, al municipi de Gueznaia s’estan duent a terme nous projectes d’infraestructures, serveis i equipaments on el projecte Camina Tamshi vol aportar el valor afegit de la perspectiva de gènere per a aconseguir un desenvolupament urbà inclusiu.

 

11

Finalitza La Ciutat de les Dones amb molt bons resultats

Els passat dies 21, 22 i 24 de novembre es va realitzar el Seminari la Ciutat de les Dones als municipis de Gavà i Granollers. Les membres del Conseil Régional de Tánger Tetouan es van desplaçar per compartir les bones pràctiques i tècniques de treball en urbanisme amb perspectiva de gènere que s’han dut a terme a diferents indrets.

Volem agrair a totes les persones i col.lectius participants l’esforç realitzat durant el matí de conferències. Des de la Regió de Tanger-Tétouan, Mina Rochati va explicar el projecte Initiative Régionale, que reforça les capacitats de les Comissions de Paritat i Igualtat d’Oportunitats dels municipis rurals. Foren molt encoratjadores les conferències de Gavà i Granollers, ja que mostren que és possible incloure l’urbanisme a les agendes i treball de les Àrees d’Igualtat ajudant a fer barris més amables i inclusius. El treball de Montaner Muxí i Punt 6 a Buenos Aires va ser un molt bon exemple de metodologia de treball a seguir. El treball presentat per Equal Saree mostrà una experiència que obre noves possibilitats per a la professió de l’arquitectura en contextos emergents centrats en les dones com a objectiu. I, finalment, Regen ens ensenyà com és possible treballar amb la ciutadania per construir ciutats adaptades a les voluntats i necessitats de les persones.

Els tallers metodològics participatius comptarem amb la participació de moltes veïnes dels municipis i de diverses professionals i personal tècnic. Properament publicarem a la web de Camina Tamshi els informes amb els resultats dels tallers.

15

Falta una setmana pel seminari “La ciutat de les dones”!

Falta una setmana pel seminari “La ciutat de les dones”! Tindrem presentacions a càrrec de Col.lectiu Punt 6, ReGen, Equal Saree, Conseil Régional de Tanger-Tétouan, Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Gavà, Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Granollers i Montaner-Muxí Arquitectes. I tallers metodològics participatius amb la col·laboració de Col.lectiu Punt 6. (+info)

Encara esteu a temps d’inscriure-us!

16

El projecte Camina Tamshi es posa en marxa!

Us presentem Camina Tamshi, un fòrum d’intercanvi d’experiències i reflexions sobre Urbanisme, Gènere i Cooperació on es vol visibilitzar l’ús que les dones fan de l’espai públic i transmetre així les seves necessitats facilitant la seva participació en el debat i la presa de decisions. (+info)

Us convidem a seguir el procés del projecte al llarg dels pròxims mesos a la web www.caminatamshi.org on anirem penjant nova documentació, informació i nous esdeveniments.

Gràcies al partenariat format pel Conseil Régional de Tanger-Tétouan, les Àrees d’Igualtat dels Ajuntaments de Gavà i Granollers, l’estudi Montaner Muxí Arquitectes i l’Associació d’arquitectes Equal Saree i el suport econòmic de la Diputació de Barcelona per fer-ho possible. (+info)

12

This Campaign has ended. No more pledges can be made.