Presentació

CAMINA TAMSHI

Camina i Tamshi signifiquen el mateix en dues llengües: ella camina.

Camina Tamshi és un fòrum d’intercanvi d’experiències i reflexions sobre Urbanisme, Gènere i Cooperació entre especialistes i administracions públiques de la província de Barcelona i la regió de Tanger-Tétouan.

Camina Tamshi vol visibilitzar l’ús que les dones fan de l’espai públic i transmetre les seves necessitats facilitant la seva participació en el debat i la presa de decisions. Camina Tamshi dóna eines per aplicar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques en l’àmbit de l’urbanisme.

Camina Tamshi neix de la voluntat d’unir esforços entre administració, ciutadania i professionals de diferents disciplines, per aconseguir una ciutat que aculli com cal totes les persones. El partenariat està format pels Ajuntaments de Gueznaia (Tanger-Tétouan), Gavà (Barcelona) i Granollers (Barcelona), el Conseil Régional de Tanger-Tétouan, l’empresa MontanerMuxí Arquitectes amb la coordinació de l’associació d’arquitectes Equal Saree i el suport de la Diputació de Barcelona.

 

 

This Campaign has ended. No more pledges can be made.