Aquest parc l’utilitzen persones d’edat diferent. Saps com?

El parc té una gran vitalitat i diversitat de persones en quant al gènere, edat, orígen o cultura, entre altres. Aquesta condició és possible quan els espais tenen un disseny flexible que afavoreix una varietat d’activitats i usos. L’eina DUG, desenvolupada per Col·lectiu Punt 6, ens ajuda a reflexionar sobre com han de ser aquests espais.

  • Els espais de joc infantil tenen en compte les diferents edats?

  • Hi ha espais de trobada i activitat per a joves?

  • Hi ha espais d’estada tranquil·la que permeti la xerrada, la lectura i el descans?

  • Hi ha espais d’esbarjo per a dones i homes de diferents edats (incloent rutines físiques per a gent gran)?

 Torna al plànol!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This Campaign has ended. No more pledges can be made.