En què ha beneficiat al parc el canvi de tanca? Quan és fosc, tens il·luminació en tot el recorregut?

 

Podem dir que el parc Torre Lluch, en general,  és un espai on les persones es senten segures degut a que el seu entorn els hi genera confiança per utilitzar-se sense cap tipus de restriccions. Per aconseguir aquest sentiment, s’ha de tenir especial cura en que la persona tingui un control del seu entorn, evitant els murs i les escales que generin racons, i tenint una bona il·luminació contínua i distribuïda en tot el recorregut, de tal manera que no generi contrastos ni zones fosques.

Fixa’t en la il·luminació del parc i en la tanca. Sabies que la tanca que limita el parc abans era opaca? Recordes com era?

Torre_Lluch_anys_10

Torna al plànol!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This Campaign has ended. No more pledges can be made.