GUEZNAIA 3

Im_G3

Gueznaia, maig 2015

La tercera estada de treball a Gueznaia serveix per revisar i verificar el document final, Recomanacions urbanes amb perspectiva de gènere, per a que aquest s’adapte al màxim a la realitat urbana del municipi. Aquesta estada també serveix per presentar el document de recomanacions al Marroc, realitzant-se diferents activitats a Gueznaia i a la seu del Conseil Régional de Tanger-Tétouan.

guez3

Veure Mapa

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This Campaign has ended. No more pledges can be made.